Dobro došli!

Datum održavanja: 23.-26.04.2020.
Mjesto održavanja: Hotel Excelsior, Lovran
Rana kotizacija: do 28.02.2020.
Rok za prijavu sažetaka: 28.02.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

OBAVIJEST: Rok za prijavu sažetaka produljen je do: 28.02.2020.

6. HRVATSKI KONGRES KLINIČKE CITOLOGIJE
3. HRVATSKI SIMPOZIJ ANALITIČKE CITOLOGIJE
4. HRVATSKI SIMPOZIJ CITOTEHNOLOGIJE

23.-26.04.2020.
Hotel Excelsior, Lovran

 

ORGANIZATORI

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju
Sekcija za analitičku citologiju
Hrvatska udruga citotehnologa